Podstawowy kurs HTML

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu hipertekstowego języka znaczników (HTML), a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawowy zakres wiedzy o HTML
  • Standardy, edytory, podstawowe znaczniki
  • Wskazówki do projektowania stron
  • Projektowanie stron
  • Czym jest serwer?
  • Kompatybilność przeglądarki
 • Tworzenie pliku HTML
  • Poszczególne znaczniki
  • Wprowadzanie podziałów i list
  • Formatowanie tekstu
  • Umieszczanie komentarzy
 • Umieszczanie poziomej linii
  • Zamieszczanie obrazków na stronach
  • Wtapianie obrazków w strony
  • Atrybuty wysokości oraz szerokości
  • Ustawienie zdjęć względem tekstu
  • Formaty plików oraz pobieranie treści
  • Kolory stron oraz tła
 • Znacznik etykiety
  • Pojęcie hyperlinku
  • Tworzenie i umieszczenie odsyłacza do innej strony
  • Tworzenie odsyłacza w dokumencie
  • Używanie zdjęcia jako odsyłacza
  • Nawigacja strony
 • Tworzenie tabeli
  • Dodawanie ramki
  • Zmiana grubości ramki
  • Centrowanie tabeli na stronie
  • Nagłówki kolumn
  • Umieszczanie tabeli na stronie
  • Kolor tła
 • Czym jest wyszukiwarka?
  • Informacje o wyszukiwarkach
  • Publikowanie strony

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ