E-learning

Definiujemy E-Learning jako kursy, które są specjalnie dostarczane przez Internet do innego miejsca niż klasa, w której wykłada profesor. Jest interaktywny, ponieważ można komunikować się ze swoimi nauczycielami, profesorami lub innymi uczniami w klasie. Czasami jest kurs jest prowadzony na żywo, gdzie można „elektronicznie” podnieść rękę i wejść w interakcje w czasie rzeczywistym, a czasem jest to wcześniej nagrany wykład. Zawsze nauczyciel lub profesor komunikuje się i ocenia uczestnictwo, zadania i testy.